Advokatene ved Tinghuset er spesialisert innen strafferett