Barnevern – og familierett

Barnevern– og familierett

Advokatene ved Tinghuset tilbyr bistand i barnevern – og familierettssaker. Vi har lang prosedyreerfaring og fører saker for alle domstoler.

Her finner du oss Kontakt en av våre advokater