Priser og vilkår

Priser og vilkår

I straffesaker og barnevernssaker vil det i de fleste tilfelle være det offentlige som dekker utgiftene til advokat. 

I sivile saker hvor det innvilges fri rettshjelp, vil det offentlige dekke alt eller det vesentligste av advokatutgiftene. Dette gjelder for visse sakstyper og for klienter som ikke har for høy inntekt og formue.

I en del tilfeller vil klientens forsikringsselskap dekke det meste av advokatutgiftene gjennom en såkalt rettshjelpdekning i forsikringsavtalen. Dette følger av de fleste boligforsikringer, men også av en rekke andre type forsikringer knyttet til spesielle forhold som bil, reise o.a.

I sivile saker vil timeprisen variere fra 1500 – 2500 kroner per time med tillegg av mva. Timeprisen avhenger av sakens art og kompleksitet, og avtales ved oppstart av hvert oppdrag. Det vil det bli utstedt en skriftlig oppdragsbekreftelse. Advokatene ved Tinghuset har ikke akseptert saken, og har ikke ansvar i saken, før oppdragsbekreftelse er utstedt.

Advokatene ved Tinghuset er underlagt regler om god advokatskikk.

Her finner du oss Kontakt en av våre advokater