Erstatningsrett

Erstatningsrett

Advokatene ved Tinghuset tilbyr advokattjenester til personer som har lidt et tap i forbindelse med urettmessig straffeforfølgning. Vi bistår også klienter som har vært offer for en straffbar handling med å fremsette erstatningskrav.