Strafferett

Strafferett

Våre advokater arbeider primært som forsvarere og bistandsadvokater i straffesaker. Vi påtar oss både store og små oppdrag, og bistår på alle trinn av saken. 

Dersom du er anklaget for å ha begått et straffbart forhold, og ønsker en uforpliktende samtale med en spesialisert advokat innen strafferett, er du velkommen til å sende en mail til eller ringe en av våre advokater.