Utlendingsrett

Utlendingsrett

Advokatene ved Tinghuset har bred kompetanse innen utlendingsrett. Vi bistår i saker om utvisning, familiegjenforening, arbeidstillatelse, visum og statsborgerskap. Advokatene bistår på ethvert trinn av saken og har lang erfaring med å føre utlendingssaker for domstolene.