Advokatene
ved Tinghuset

Om oss

Advokatene ved Tinghuset ble etablert i 1995. Kontorfellesskapet består av advokater med ekspertise innen strafferett. Vi har også omfattende og langvarig erfaring med oppdrag som bistandsadvokater. Advokatene tilbyr i tillegg bistand innen utlendingsrett, barnevern- og familierett samt erstatningsrett. 

Vi yter advokattjenester på et høyt faglig og etisk nivå. Vi setter hver enkelt klient i fokus og strekker oss langt for å ivareta klientenes interesser og rettigheter. Vi bistår på alle stadier i prosessen, og ingen sak er for liten, for stor eller for komplisert.

Vårt kontor ligger sentralt i Oslo sentrum, vis-a-vis Oslo tingrett, men vi bistår klienter over hele landet.

Her finner du oss Kontakt en av våre advokater