Menneskene

Vennligst ta direkte kontakt med advokaten du ønsker å henvende deg til

Benedict de Vibe 

Advokat

Ola Lunde 

Advokat

Ida Kumrije Rusiti 

Advokat

Email: kr@rusiti.no

Telefon: 400 97 779

Kaja de Vibe Malling

Advokat

Email: kaja@devibe.no

Telefon: 922 98 452

Ida de Vibe

Advokat (i permisjon)

Email: ida@devibe.no

Telefon: 934 12 996

 

Rikke de Vibe

Advokat

Lejla Maloku Valsgaard

Advokatfullmektig

Email: Lm@rusiti.no

Telefon: 458 01 177

Kristin Lunde

Advokatsekretær for Ola Lunde 

Email: Kristin@avt.no

Telefon: 909 83 430

person icon

Ingrid Løkkeberg

Sekretær for Benedict, Kaja, Ida og Rikke de Vibe

Email: Ingrid@avt.no

Telefon: 22 40 26 00